Tiyatro Topluluğu

Tiyatro Topluluğu üniversitenin en köklü ve en fazla aktif olan topluluklarından birisidir. Amaçları arasında eğitimler, oyun sergileme, tiyatro gösterilerine gitme ve alnında uzman tiyatrocular ile söyleşiler ve paneller düzenlemek vardır.. Bu bağlamada her yıl Akademik takvime göre ekim ayının başından başlayarak şubat ayının başına kadar ki olan süreçte oyunculuk, diksiyon, tiyatro tarihi, yazarlık, modern dans, şan, hareket ve beden kullanımı gibi eğitimler vermektedir. Şubat ayından başından haziran sonuna kadar ise oyun çalışması yapıp çeşitli sahneler de turneler yaparak sergiler. Eğitimler ve provalar ekibin oluşmasından sonra ekip ile birlikte karar verilerek gün ve saati belirler, devamlılık esastır.

 

Topluluk Başkanı

Baran Gürsoy

mbaran.gursoy@gmail.com

Topluluk Başkan Yrd.

Şule Karadeniz