Genç Tema Topluluğu

Genç TEMA Topluluğu, sürdürülebilir bir yaşam ilkesiyle başta topraklarımız olmak üzere tüm doğal varlıkların korunması için üniversite öğrencilerinin bilinç kazanmalarını sağlamak ve bu doğrultuda ülkenin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olmaları için aktif faaliyetlerde gönüllü olmalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Bu amacı gerçekleştirmek için şu çalışmalar yapılır;

⦁ Çocuklarla eğitim ve farkındalık etkinlikleri,
⦁ Seminer, Konferans, Panel,
⦁ Eğitim organizasyonları,
⦁ Stant – tanıtım çalışmaları,
⦁ Şenlik – Festival Organizasyonları,
⦁ Kampanyalar,
⦁ Fidan dikimi – Meşe palamudu toplama ve ekimi etkinlikleri,
⦁ Farkındalık etkinlikleri (Yürüyüş, Flash Mob vb.),
⦁ Fotoğraf, afiş ve kısa film yarışları,
⦁ Doğa gezileri,
⦁ Yeşil Kampüs çalışmaları,
⦁ İşbirliği projeleri (Diğer topluluklarla vb…)
⦁ Ulusal ve uluslar arası projeler,
⦁ Alanında yerel ve ulusal toplantılara katılım sağlama.

Topluluk Başkanı

Remzican Dayınlarlı

r.dayinlarli2016@gtu.edu.tr

Topluluk Başkan Yrd.

Furkan Özev

furkan.ozev2016@gtu.edu.tr